สินค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ (16)

สินค้าแนะนำ ในหมวดต่างๆ หนังสือ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน

(กด Read More... อ่านเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละชุดกิจกรรม)

หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชุดพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล ประกอบด้วยหนังสือในชุดดังนี้
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ราคา 17 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราคา 19 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 19 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 19 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 21 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 21 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 23 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ราคา 23 บาท
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราคา 50 บาท
  รวมทั้งชุด ราคา 212 บาท
 • หนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีจำหน่ายมีรายการดังนี้ (STEM textbook)
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 1
 • การสื่อสาร
 • รักษ์คอมพิวเตอร์
 • การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
 • บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
 • เครื่องดักแมลงวัน
 • รถของเล่นไฟฟ้า
 • 85 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 1
 • การสื่อสาร
 • รักษ์คอมพิวเตอร์
 • การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด
 • บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
 • เครื่องดักแมลงวัน
 • รถของเล่นไฟฟ้า
 • 60 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 2
 • เล่นล้อวงกลม
 • เรือบรรทุกน้ำ
 • เรือใบกับสายลม
 • โมบายแสนสวย
 • สวนมะนาวนอกฤดู
 • นักโภชนาการน้อย
 • 66 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6 เล่ม 2
 • เล่นล้อวงกลม
 • เรือบรรทุกน้ำ
 • เรือใบกับสายลม
 • โมบายแสนสวย
 • สวนมะนาวนอกฤดู
 • นักโภชนาการน้อย
 • 48 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 เล่ม 1
 • ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
 • ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้
 • สว่างไสวด้วยสายน้ำ
 • สนุุกกับบันจี้จั๊มป์
 • ถุงประคบร้อน
 • สัญญาณกันขโมย
 • 130 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-6 เล่ม 1
 • ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง
 • ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้
 • สว่างไสวด้วยสายน้ำ
 • สนุุกกับบันจี้จั๊มป์
 • ถุงประคบร้อน
 • สัญญาณกันขโมย
 • 95 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เล่ม 2
 • The Young Designer
 • นาวาฝ่าวิกฤต
 • ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
 • 58 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เล่ม 2
 • The Young Designer
 • นาวาฝ่าวิกฤต
 • ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม
 • 52 บาท
  คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เล่ม 2
 • กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 • สเลอปี้
 • ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
 • 58 บาท
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เล่ม 2
 • กังหันลมผลิตไฟฟ้า
 • สเลอปี้
 • ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด
 • 68 บาท
  ขนาดความสูง 13 นิว ฐานกว้าง 4นิ้ว คูณ 4นิ้ว มีจำนวน 10 ประเทศ ประเทศละ 2 ตัว (ชาย-หญิง)
  (ธงไม่รวมอยุ่ในชุดนะครับ ต้องซื้อต่างหากครับ)


  นิตยสารแพรวฉบับพิเศษ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

  หนังสือรวบรวมเรื่องราวครบทุกด้านตั้งแต่พระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ที่น่าประทับใจ ภาพเหตุการณ์สำคัญ พระราชดำรัสอันทรงคุณค่า พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนถึงลำดับสุดท้าย เสด็จสู่สวรรคาลัย

  หนาประมาณ 200 หน้า ไม่มีโฆษณา หน้าปกปั๊มทองสวยงาม พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม กระดาษอย่างดี ควรค่าแก่การเก็บรักษาและส่งมอบเป็นของที่ระลึกอันทรงคุณค่า

  ราคา 199 บาท

  หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ชุดในหลวงของเรา 1 ชุด มี 6 เล่ม ประกอบด้วย

 • 1.เย็นศิระเพราะพระบริบาล
 • 2.พระเกียรติกำจายก้องฟ้า
 • 3.นานาประเทศล้วนนับถือ
 • 4.เพื่อมิตรภาพอันยั่งยืน
 • 5.โครงการหลวง
 • 6.น้ำคือชีวิต

  ทุกเล่มพิมพ์4สี มีภาพพระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ ที่สวยงาม เหมาะแก่การมีไว้เป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง (ราคาเล่มละ 300บาท)

 • แพรวฉบับพิเศษ ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์

  เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรไทยไม่มีวันลืมเลือน

  นิตยสารแพรวจึงจัดทำ แพรวฉบับพิเศษ รวบรวมเรื่องราวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทุกขั้นตอนโดยละเอียดตั้งแต่เริ่มกระบวนการ จนถึงวันเสร็จสิ้นพระราชพิธี

  บันทึกพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์มหาศาลต่อวิถีชีวิตพสกนิกร รวมทั้งบันทึกปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดีของคนไทย และยังมีสิ่งรำลึกต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัย

  พิเศษในเล่มคือพระบรมฉายาลักษณ์ 9 องค์ พร้อมพระบรมราโชวาทอันทรงค่าให้ได้เก็บไว้เป็นความทรงจำอันงดงาม ชั่วลูกชั่วหลาน

  ปกพิมพ์ 5 สี ปั้มเงิน เนื้อในพิมพ์ 4 สี สวยงาม จำนวน 248 หน้า โดยไม่มีโฆษณา ราคา 199 บาท เริ่มเปิดจองแล้ววันนี้

  *หมายเหตุ หน้าปกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  ท่านที่สนใจสามารถ inbox หรือ add line id : rieandee เพื่อสอบถามได้ครับ คาดว่าจะได้หนังสือช่วงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2560
  Page 1 of 2