ด้วยบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เรียนดี จำกัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาระบบความรู้ความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ทางการศึกษาต่อไป

เอกสารเรียนฟรี15ปี

รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562

บริษัท เรียนดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ร้านค้าเครือข่ายศึกษาภัณฑ์พาณิชย์จังหวัด ขององค์การค้าของ สกสค. ประจำจังหวัด นครสวรรค์

บริษัท เรียนดี จำกัด ร่วมตั้งโต๊ะรับเจ้า เนื่องในงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปี2561

รายการหนังสือเรียน และ สินค้าอื่นๆ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2561

บริษัท เรียนดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้ง จาก บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กเพรส จำกัด เป็นจุดรับส่งพัสดุด่วน

บริษัท เรียนดี จำกัด ปิดทำการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

โปรแกรมดูแลจุดซื้อขาย Seniorsoft Professional

บริษัท เรียนดี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ DynEd ประจำจังหวัดนครสวรรค์


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นิตยสารแพรวจึงจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษ ตุลามหาราช ร้อยเรียงเรื่องราวคู่ขนานของสองมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ชุดกิจกรรมสะเต็ม ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2561 STEM Education Set

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560)

หนังสือที่ได้รับรางวัล ของ สำนักพิมพ์ โลกหนังสือ

เรียนดี รับสั่งจอง แพรวฉบับพิเศษ ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์

เรียนดี รับสั่งจอง หนังสือ แสงแห่งแผ่นดิน

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ตัวอย่างงานลูกโป่ง

พจนานุกรมซีเอ็ด โฉมใหม่

นิตยสารแพรว ฉบับพิเศษ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย