ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ20ตัวอย่าง SI2/1200.-

thumb
32-swab-si
รหัสสินค้า:
32-swab-si
Barcode:
32-swab-si
ชื่อสินค้า:
ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ20ตัวอย่าง SI2/1200.-
หมวดสินค้า:
016วิทยาศาสตร์
ราคา:
1,200 บาท
หน่วยนับ:
ชุด

 Back