บริษัท เรียนดี จำกัด  พร้อมสรรพสำหรับการศึกษา
  39,41,43 ถ.เวสสุวรรณ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 056-221032,056-221704 โทรสาร 056-223716
  email [email protected]
  facebook.com/rieandee
หน้าแรก catalog |  ค้นหา search 
ค้นหาสินค้าที่มีคำว่า
[1]      «      889   |   890   |   891   |   892   |   893   |   894   |   895      »      [1151]
 ลำดับที่รายการราคาBarcode
065สพศ. สนพ.สูตรไพศาล
17969พระราชบัญญัติ เทศบาล ปรับปรุง พ.ศ.2547 สพศ.609789745043909
213503พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ สพศ.709789745204997
315630พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (สมบูรณ์) สพศ.2409789745203457
414832พระราชบัญญัติจราจรทางบก (โทรไม่ขับ 2553)สพศ.709789745201897
513489พระราชบัญญัติจราจรทางบก โทรไม่ขับ สพศ.1309789745204027
635246พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สพศ./150.-1509789745207813
717016พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ สพศ/300.-3009789745207011
815628พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา "กลุ่มประกันภัย 2551-3" สพศ.1609789745206182
915407พระราชบัญญัติที่มีโทษอาญา "กลุ่ม : จราจร รถ ทาง" สพศ.3009789745206250
1014821พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน(ใหม่ 2551) สพศ.1109789745205864
1135267พระราชบัญญัติรับราชการทหาร สพศ./190.-1909789745044876
1214820พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ปรับปรุง 2551 สพศ.509789745204362
13462ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน สพศ.1309789745048133
1414243ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่(เริ่มเรียน - ระดับสูง) สพศ.1709789745201903
1515627ยึด อายัด ขายทอดตลาด สพศ.809789745206205
167979ยุทธการสอบสัมภาษณ์ และมารยาทสังคม สพศ./100.-1009789749441275
177888รวมกฎหมาย การสอบสวนคดีพิเศษ ล.2 สพศ./330.-3309789745046849
1844302รวมกฎหมาย ชุด 10/110009789745204942
197900รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 สพศ./380.-3809789745044968
207833รวมกฎหมายที่ดิน เล่ม 1 สพศ.2009789745044913
2122272รวมกฏหมายปกครอง ปรับปรุงใหม่ สพศ /130.-1309789745207639
227925รวมข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา วิชา ป.วิ แพ่ง สพศ./160.-1609789745202931
2322266รวมคดีส่วนท้องถิ่น สพศ /200.-2009789745207615
2422268รวมคดีแรงงาน ฉ.สมบูรณ์ เล่ม1 สพศ /280.-2809789745207967
2522264รวมคดีแรงาน เล่ม2 พร้อม 2 CD สพศ/200.-2009789745207677
2617033รหัสไปรษณีย์ สพศ/30.-309789745206946
2716981ระเบียบการจัดสวัสดิการ สพศ/30.-309789745206892
2820754ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ สพศ./60.-609789745207530
299101ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ สพศ.1209789745204096
307915ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพศ./40.-409789749404157
3113177รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แปลไทย-อังกฤษ สพศ.1009789745204676
327835วาทะ วาที ศาสตร์และศิลป์ทางการพูด สพศ.409789745202023
3317027วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง สพศ/100.-1009789745206649
3417035วิธีพิจารณาความอาญา สพศ/100.-1009789745206816
357860วิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ สพศ./230.-2309789745047327
3614817สรุปคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สพศ.609789745205840
377984หลักกฎหมาย ความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาและแพ่ง สพศ./160.-1609789749439852
3814826หลักกฎหมายเอกชน สพศ.2009789745204928
397752หลักปฏิบัติการทางวินัยข้าราชการตำรวจ ตามพระราชบัญญัติ สพศ./250.-2509789745202467
4015399หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (ฉบับผลิตจิตสำนึก) สพศ.1209789745206137
417721อัตราเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2550 สพศ./15.-159789745203266
4215398เก็งกำไชย สอบปลัดอำเภอ ฉบับสมบูรณ์ สพศ.2609789745206212
437847เก็งข้อสอบ "ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ"ล.2 สพศ.1609789745202955
4435265เก็งข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สพศ./100.-1009789745208407
458377เก็งข้อสอบวิชา : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล.1 สพศ.1709789745202986
4616964เก็งข้อสอบเข้านายสิบตำรวจ สพศ./200.-2009789745204058
477868เก็งข้อสอบเนติบัณฑิต วิชา ป.อาญา สพศ./230.-2309789745201910
4816973เก็งสอบเข้าเตรียมทหาร4เหล่าทัพ สพศ/100.-1009789745206939
4913511เก็งฯสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน สพศ.1809789745204577
5016323เงินสินบนรางวัล 134 พรบ.มีโทษอาญา ล.10 สพศ.3009789745206359
[1]      «      889   |   890   |   891   |   892   |   893   |   894   |   895      »      [1151]
Copyright© Rieandee Co.,Ltd. 2006